เกี่ยวกับเรา

Slogan

       “ Solutions’re us ”

Vision

       “เป็นผู้ให้บริการ ด้านการออกแบบ, ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ที่มีคุณภาพ ที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด”

ประวัติของบริษัทฯ

       ปี 2536
       ก่อตั้ง “ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง” จากทีมงานที่เชี่ยวชาญ ทางด้านไฟฟ้ากำลัง และ Computer Network ที่มีความรู้ความสามารถ ในการออกแบบ และติดตั้ง ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า แรงสูง และแรงต่ำ , ระบบลิฟต์(Elevator) ในอาคารสูง, ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Hardware , Software และ การพัฒนาเครือข่าย Computer ( System Integrator ) ทางบริษัทฯ มุ่งเน้น ให้บริการแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงระยะเวลาการส่งมอบ ตรงตามกำหนด , ต้นทุนที่ยอมรับได้ และความพึงพอใจของลูกค้า

       ปี 2552
       ก่อตั้ง “บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม โซลูชั่น จำกัด” เป็นอีกก้าวหนึ่งของการเติบโต เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยรวบรวมทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านวิชาการและด้านวิศวกรรม ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา, พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าดังสโลแกน “Solutions’re us”

 

Copyright © 2011 M & M Solution Co.,Ltd. All Rights Recerved.