ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับห้องเย็นและอุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึงภาคเกษตรกรรมต่างๆ

 

ทางบริษัทมีความมุ่งมั่น ที่จะผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ผ่านการออกแบบ ทดสอบและผลิตโดยการควบคุม อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล นอกจากนี้เรายังใช้เหล็กเคลือบสี CRP ANTIBATERIAL มาตรฐานใหม่ทางอุตสาหกรรมสำหรับแผ่นบุผนังห้องเย็น ด้วยคุณสมบัติ ที่โดดเด่น และมีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรีย โดยสารป้องกันแบคทีเรียโมโครแบนและสีที่ใช้เคลือบผิวเหล็ก ก็ยังเป็นชนิด FOOD GRADE ได้มาตรฐาน USDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้ฉนวนโฟมที่ปราศจากสาร CFC ที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศ ของโลกอีกด้วย


 

Copyright © 2011 M & M Solution Co.,Ltd. All Rights Recerved.