บริการออกแบบและพัฒนา (Design , Development & Engineering)

 

การบริการด้านการออกแบบไฟฟ้า สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ , ระบบปรับอากาศ, ระบบรักษาความปลอดภัย, ตู้ MDB, หม้อแปลง, Generator, UPS,  Wiring, ระบบเครือข่าย ICT, ระบบปรับอากาศ, ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม รวมไปถึงงานตกแต่งภายใน

งานสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานี

 

Copyright © 2011 M & M Solution Co.,Ltd. All Rights Recerved.