สินค้าและบริการ

   

 

   
 

1. ระบบไฟฟ้า (Electrical system)

รับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน แสงสว่าง การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารสูง อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารที่พักอาศัย ติดตั้งหม้อแปลง ตู้ CAPBANK LOAD CENTER ระบบเมนไฟฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า ตู้ MDB ประกอบตู้คอนโทรล PLC CONTROL ออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์ เพื่อ การประหยัดพลังงาน

 

2. ระบบปรับอากาศ (Air-condition system)

โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ปรับสมดุลระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทั้งบ้าน และอาคารทุกขนาด

 

3. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)

รับติดตั้งงานระบบ Computer Network ทั้ง Lan, WAN, Wireless Lan พร้อม Setup ระบบรับเดินสาย Lan และ สายไฟเบอร์ออฟติค (Fiber Optic) ทั้งTest คุณภาพสายนำสัญญาณด้วยเครื่อง OTDR ทั้งงาน Indoor ,Outdoor ระบบ Access Control (ระบบรักษาความปลอดภัยเข้า-ออก อาคาร บริษัท โรงงาน หอพัก คอนโด อพาทเมนท์) รับติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เชื่อมตู้ระยะไกล VoiP ระหว่างสาขาโทรหากันฟรี หรือต่างประเทศ

 

4. ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม (Instrumentation & Control system)

รับออกแบบอุปกรณ์ โปรแกรมและติดตั้งระบบควบคุมด้วย ระบบอัตโนมัติ (PLC, SCADA, DCS), อุปกรณ์วัดคุมและควบคุมในระบบ เช่น วัดระดับ วัดอัตราการไหล เทอร์โมคัพเปิ้ล (Thermocouple) และหัววัดอุณหภูมิ ทุกแบบทุกชนิดฯลฯ, รับออกแบบและติดตั้งตู้คอนโทรล (control cabin)

 

5. งานตกแต่งภายใน (Interior Design)

ออกแบบ ตกแต่งภายใน ประเภท บ้าน คอนโดมิเนียม สำนักงาน ร้านค้า โชว์รูม บูธแสดงสินค้า ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และเฟอร์นิเจอร์ บิ้ลท์อิน ด้วยประสบการณ์ยาวนาน รวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้ง ดุแลการก่อสร้าง และมีทีมช่างของตนเองจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน พร้อมทั้งรับผิดชอบงานทั้งโครงการจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ เรามุ่งหมายที่จะดูแลความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

6. งานเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

รับเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยบุคลากรที่มากประสบการณ์ ด้านเดินเครื่องจักร ผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า ช่วยลดความยุ่งยากปัญหาด้าน บุคลากรและเครื่องจักรสำหรับ ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า นอกจากนั้นยังช่วยวิเคราะห์อายุการใช้งานของเครื่องจักร ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้

  7. งาน EXHAUST & ELECTRICAL
 

8. งานเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์และระบบ น้ำประปา

คือผู้เชี่ยวขาญ ในการผลิตน้าสะอาด ด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน โดยเฉพาะ อุลตร้าฟิวเตรชั่น(Ultra Filtration And the Separate System Technology) สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งที่ใช้ได้ในบ้านเรือน จนถึง ในภาคอุตสาหกรรม ใช้ได้กับน้าผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลองบึง แม่น้า ล้าธาร เป็นต้น รวมถึง น้าบ่อ น้าบาดาล น้าประปา น้าที่ผ่านการบ้าบัดเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ จุดประสงค์หลักในการใช้งาน คือ ปรับปรุงคุณภาพน้าให้ดีขึ้น ด้วยการ ก้าจัดความขุ่น เชื้อโรค ลด สี และ SDI สารไตรฮาโลมีเทน(สารก่อมะเร็ง) ดูแลรักษา ใช้งานง่าย ประหยัด ทนทาน ใช้พื้นที่ พลังงานและสารเคมี น้อย ด้วยเทคโนโลยี อุลตร้าฟิวเตรชั่น จากเนเธอร์แลนด์ (อ่านต่อ)

  9. ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับห้องเย็นและอุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึงภาคเกษตรกรรมต่างๆ

ทางบริษัทมีความมุ่งมั่น ที่จะผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ผ่านการออกแบบ ทดสอบและผลิตโดยการควบคุม อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล นอกจากนี้เรายังใช้เหล็กเคลือบสี CRP ANTIBATERIAL มาตรฐานใหม่ทางอุตสาหกรรมสำหรับแผ่นบุผนังห้องเย็น ด้วยคุณสมบัติ ที่โดดเด่น และมีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรีย โดยสารป้องกันแบคทีเรียโมโครแบนและสีที่ใช้เคลือบผิวเหล็ก ก็ยังเป็นชนิด FOOD GRADE ได้มาตรฐาน USDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้ฉนวนโฟมที่ปราศจากสาร CFC ที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศ ของโลกอีกด้วย (อ่านต่อ)

 

10. บริการที่ปรึกษา (Consulting)

ทางบริษัท ฯ สามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน ภาครัฐบาล , รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ด้านงานระบบเพื่อนำเข้ามาประยุกต์ ใช้กับหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานตลอดจน เพิ่มศักยภาพ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ (อ่านต่อ)

 

11. บริการออกแบบและพัฒนา (Design , Development & Engineering)

การบริการด้านการออกแบบไฟฟ้า สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ , ระบบปรับอากาศ, ระบบรักษาความปลอดภัย, ตู้ MDB, หม้อแปลง, Generator, UPS,  Wiring, ระบบเครือข่าย ICT, ระบบปรับอากาศ, ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม รวมไปถึงงานตกแต่งภายใน (อ่านต่อ)

 

12. บริการบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)

การบริการด้าน Maintenance ระบบที่ทางบริษัท ฯ ดำเนินการ โดยการจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญงาน เข้าไปดูแลรักษาระบบ และมีบริการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เช่น อุปกรณ์ควบคุม(Controller), คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ เป็นรายครั้งหรือรายปี ณ สถานที่ติดตั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งเครื่องขัดข้องและจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่การได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน (อ่านต่อ)

 

13. บริการจำหน่าย, ซ่อมอุปกรณ์ภายในอาคารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ทางบริษัท ฯ มีบริการครบวงจรในเรื่องจัดหาอุปกรณ์ระบบภายในอาคาร, อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย รวมทั้งออกแบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน (อ่านต่อ)

 

14. บริการจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุมฯ และระบบ Automation

ทางบริษัท ฯ มีบริการครบวงจรในเรื่องออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม(Instrumentation & Control system) (อ่านต่อ)

 

Copyright © 2011 M & M Solution Co.,Ltd. All Rights Recerved.