บริการบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)

 

การบริการด้าน Maintenance ระบบที่ทางบริษัท ฯ ดำเนินการ โดยการจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญงาน เข้าไปดูแลรักษาระบบ และมีบริการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เช่น อุปกรณ์ควบคุม(Controller), คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ เป็นรายครั้งหรือรายปี ณ สถานที่ติดตั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งเครื่องขัดข้องและจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่การได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ,งานระบบระบายน้ำและงานระบบ Exhaust ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ( คลองเตย )

 

Copyright © 2011 M & M Solution Co.,Ltd. All Rights Recerved.